Tarieven en vergoedingen

U kunt zich aanmelden bij Psy-Visie via de huisarts. U kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden zonder eerst langs de arts te zijn geweest. Dat heeft echter wel gevolgen voor de betaling van de behandeling. In bepaalde gevallen kan de bedrijfsarts ook verwijzen. In dit geval worden de kosten ook door de zorgverzekeraar vergoed tenzij de werkgever een aparte verzekering voor haar personeel heeft afgesloten. Het is raadzaam om hierover informatie te vragen bij uw bedrijfsarts.

Voor de Generalistische Basis GGZ, zijn er 4 “producten” beschikbaar. Het zijn de producten Generalistische Basis GGZ Kort (BK), Middel (BM), Intensief (BI) en Chronisch (BC). Ze verschillen in het aantal gesprekken dat er binnen valt en vergoed wordt. Het product “chronisch” mag van de meeste verzekeringen niet door een Eerstelijnspsycholoog begeleid worden. In onderstaande tabel staan de tarieven zoals vastgesteld voor 2019 door de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Behandeltraject (product)Maximaal vergoed bedragAantal vergoede sessies
Basis GGZ Kort (BK) € 507,62 5 sessies (294 minuten)
Basis GGZ Middel (BM) € 864,92 8 sessies (495 minuten)
Basis GGZ Intensief (BI) € 1.356,25 12 sessies (750 minuten)
Basis GGZ Chronisch (CR) € 1.251,70 variabel (tot 753 minuten)

 

Meer informatie op:

 Tariefbeschikking Generalistische Basis GGZ voor 2019

 

Om in aanmerking te komen voor een “product” hebt u een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ nodig van uw huisarts en moet u, wat uw klachten betreft, voldoen aan het profiel van een stoornis zoals in het internationale handboek voor psychologische stoornissen, de DSM5, beschreven staan. De stoornis moet licht of matig zijn. Voor ernstige stoornissen –met een hoog risico en /of hoge complexiteit- wordt u verwezen naar de Gespecialiseerde GGZ voor psychotherapie.

Alleen wanneer er sprake is van een DSM5 diagnose die door de huisarts is vastgesteld, zal de zorgverzekeraar zorg binnen de GB GGZ vergoeden. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen en problemen uitgesloten van verzekerde GGZ- zorg. Behandeling hiervoor is mogelijk, maar dient u zelf te betalen, of wordt eventueel vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Dat hangt uiteraard af van uw zorgverzekering.

U kunt er dus ook voor kiezen om als particulier in behandeling te komen. Dit houdt in dat er geen factuur in gediend wordt bij de zorgverzekeraar, maar dat u zelf het volledige consultbedrag van € 96,00 per sessie rechtstreeks aan de praktijk betaalt. U krijgt hiervoor dan maandelijks een factuur toe gestuurd. Er gaat dan verder geen informatie naar de zorgverzekeraar.

De behandelingen binnen een product worden vergoed in de basisverzekering. Als Psy-Visie een contract heeft met uw zorgverzekering dan betaalt de verzekering aan het eind van de behandeling het tarief voor dat “product” aan de behandelaar. Er is geen wettelijke eigen bijdrage meer, maar het valt nog wel onder het wettelijke eigen risico van uw verzekering, dat voor 2019 is vastgesteld op € 385.

Als u bent aangesloten bij een zorgverzekeraar waar Psy-Visie geen contract mee heeft dan kunt u toch bij Psy-Visie terecht voor behandeling. U ontvangt dan van Psy-Visie bij afsluiting van de behandeling een factuur die u direct aan Psy-Visie dient te voldoen. U kunt vervolgens deze factuur aanbieden aan uw zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeringen vergoeden dan alsnog 75 -80% van de factuur aan u. Dat hangt uiteraard af van uw zorgverzekering.

Het is raadzaam om te informeren bij uw zorgverzekering wat in uw situatie wel en niet wordt vergoed.

Afzegregeling
Een afspraak afzeggen kan telefonisch (06-10061765). Als u mij niet zelf aan de telefoon krijgt, spreek dan de voicemail in. Dat kan ook in het weekend en ’s avonds. Wanneer u een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of niet verschijnt om wat voor reden dan ook, moet ik u € 48 in rekening brengen. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekering. U ontvangt van mij een factuur.