Hoe ga ik te werk

Er zijn factoren uit het verleden en het heden die een mens kunnen belemmeren en hem of haar het gevoel kunnen geven helemaal vast te lopen. Tijdens de eerste behandeling (de intake) probeer ik een indruk te krijgen van deze factoren. Daarbij is het van belang te weten te komen wie u precies bent en waar u in uw leven eigenlijk op uit bent. Welke pad heeft u voor uzelf in gedachten en hoe denkt u uw doelen en dromen te kunnen verwezenlijken. Eventueel maak ik hierbij gebruik van psychologische vragenlijsten om mijn inschattingen en conclusies zo betrouwbaar als mogelijk te maken. Deze vragenlijsten kunnen meestal thuis achter de computer worden gemaakt. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Vervolgens kunt uzelf formuleren wat u aan het eind van de behandeling voor uzelf bereikt wil hebben. Wat echter het behandelingsdoel ook wordt, een groei in zelfvertrouwen, energie en weer genieten van jezelf, van je relatie met anderen en je leven zijn eigenlijk even belangrijke nevendoelen.

Cliënten merken tijdens de behandelingen dat het haalbaar is jezelf voor een groot deel te bevrijden van je belemmeringen door deze te veranderen of door ze te leren aanvaarden. Hierdoor ontstaat er direct meer innerlijke rust en evenwicht, twee dingen waar veel mensen naar verlangen.

Alles wat er wordt besproken tussen u en uw therapeut is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Uw huisarts kan op de hoogte worden gesteld van het beloop van uw behandeling na uw schriftelijke toestemming. Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Als u een klacht heeft over de behandeling of over mij als behandelaar hoop ik uiteraard eerst hier samen met u uit te komen. Indien het niet lukt om het samen op een bevredigende manier op te lossen, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NIP.